สำรองห้องพัก : 094-262-2242
แผนที่ของรีสอร์ท : Google Map
 

บริการห้องประชุม สัมมนา

บริการห้องประชุม

แสนไพศาล รีสอร์ท เปิดให้บริการห้องประชุมสัมมนาอย่างครบวงจร "ย่านเขาใหญ่ " สามารถรองรับผู้เข้าร่วมอบรม และสัมมนาได้กว่า 100 ท่าน เปิดให้บริการผู้ที่ต้องการจัดประชุม อบรมสัมมนา หรือจัดกิจกรรม โดยมีอุปกรณ์ชุดเครื่องเสียง, โพเดียม, กระดานฟลิปชารต์, เครื่องฉาย Projector, อุปกรณ์เครื่องเขียน, น้ำดื่ม, บริการจัด Coffee Break , บุฟเฟ่ ฯลฯ พร้อมสะดวกสบายด้วยที่จอดรถกว่า 100 คัน


ฟอร์มสำรองห้องพัก

คลิ๊กส่งข้อความ คุณสามารถเลือกประเภทห้องพักที่คุณต้องการ และวันที่ต้องการเข้าพัก จำนวนคืน ด้วยตัวท่านเอง จากนั้นก็รอการติดต่อกลับจากทางแสนไพศาล รีสอร์ท